dk  no  en  
sv en dk no

Referenser

Energisparande och produktivitetshöjande åtgärder i stål- och metallindustrin kommer att öka kraftigt under de kommande åren.

Med hjälp av modern teknik kan vi sammanföra data från många olika källor och hitta samband. Detta gör i sin tur att processer som tidigare inte varit samordnade kan samordnas och att beslutsfattare kan få den helhetsbild som de behöver för att snabbt fatta korrekta beslut.
 
Framställningen av stål är mycket energiintensiv. Prevas har en mycket god förståelse för industrins behov och har tillgång till erfarenhet, data och försöksanläggningar. Tack vare detta kan vi ta fram lösningar och produkter som ligger i linje med industrins behov att kontinuerligt optimera processerna samt minska spillet och energiförbrukningen.

Exempel på uppdrag

Vill du veta mer?
Kontakta Magnus Evestedt på Prevas, +46 21 360 9312, e-mail.

Referenser Prevas

Kontakt

Magnus Evestedt

Magnus Evestedt

Center of Excellence Manager

Tel

+46 21 10 93 12

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008

Produktinloggning