dk  no  en  
sv en dk no

Instrument som accelererar läkemedelsutveckling.

Ett viktigt steg i läkemedelsutveckling är att kunna separera och isolera peptider och proteiner. Idag görs detta oftast med vätskekromatografi, vilket är en relativt tidskrävande process.

Forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm, under ledning av professor Roman Zubarev, har utvecklat en ny metod som väsentligt snabbar upp denna process. KI och företaget Biomotif bestämde sig för att kommersialisera denna teknik. En tidig kontakt togs med Prevas. Till en början hjälpte Prevads kunden med kravställning, specifikationer och val av komponenter.

Projektet genomfördes därefter i Prevas lokaler av ett team bestående av elektronik- och mekanikkonstruktörer samt programmerare.

Kontakt

Vill du veta mera, kontakta Anders Tärnström, tel 0705-69 34 80, e-mail.

Läs mer om Biomotif: www.biomotif.com.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008

Produktinloggning