dk  no  en  
sv en dk no

Skönt inomhusklimat samtidigt som man spar energi, är det möjligt?

Fler och fler kommersiella fastigheter byggs med stora glasytor, ofta hela glasfasader som släpper in mycket dagsljus. Samtidigt som man får ljusa kontor, får man också in mycket värme från solinstrålningen. Värme som måste kylas bort med luftkonditionering.

Ett faktum som kanske inte alla känner till är att kostnaden för kylning av en byggnad är mycket högre än kostnaden för uppvärmning, även på våra nordliga breddgrader.

Så, vad ska man göra för att sänka kostnaderna för kylning?

Forskare vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet, har utvecklat tekniken som ligger till grund för ”smarta fönster”. Runt dessa innovationer har bolaget ChromoGenics startats för att massproducera och kommersialisera produkten ConverLight.

ConverLight är en elektrokrom plastfilm som lamineras in i fönsterglaset. Genom att lägga en elektrisk spänning över plastfilmen, kan transmittansen justeras. Ett antal ljussensorer reglerar dynamiskt fönstren, så att lagom mängd ljus och värme släpps in. Samtidigt som kylbehovet minskar, får man ett behagligare klimat inomhus.

Prevas har hjälpt ChromoGenics i ett flertal projekt, bland annat. har vi tagit fram ett komplett och skalbart kontrollsystem för kontroll och underhåll av upp till 1600 fönster i ett system. Prevas har också bidragit med konstruktion av en del produktionsrelaterad utrustning och expertis för ökad kvalitet och sänkta produktionskostnader.

Kontakt

Vill du veta mera, kontakta Johan Bergsten, tel 018-56 27 10, e-mail.

Relevanta länkar

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008

Produktinloggning