dk  no  en  
sv en dk no

Kalendarium

För verksamhetsåret 2017 är följande ekonomiska rapportering planerad

  • Delårsrapport januari - mars, 25 april 2017.
  • Delårsrapport januari - juni, 18 juli 2017.
  • Delårsrapport januari - september, 25 oktober 2017.
  • Bokslutskommuniké 2017, 8 februari 2018.

Delårsrapporter och bokslutskommunikén publiceras kl 08.30 aktuellt datum.

Prevas årsstämma

  • 9 maj 2017 kl 17.30 i Västerås.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008

Produktinloggning