dk  no  en  
sv en dk no

Koncernledning

Karl-Gustav Ramström

Karl-Gustav Ramström, född 1954.
Titel: CEO och President.
Utbildning: Civilingenjör.
Anställd på Prevas sedan 2013.

Andreas Lindahl

Andreas Lindahl, född 1972.
Titel: CFO.
Utbildning: Civilekonom.
Anställd på Prevas sedan 2014.

Christer Ramebäck

Christer Ramebäck, född 1956.
Titel: COO, Solutions.
Utbildning: Civilingenjör.
Anställd på Prevas sedan 2007.

Helena Lundin

Helena Lundin, född 1968.
Titel: Kommunikation & Informationschef.
Utbildning: Studier inom information, kommunikation och design.
Anställd på Prevas sedan 1987.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008

Produktinloggning