dk  no  en  
sv en dk no

Årsstämma

Anmälan till årsstämma 2017

Prevas AB (publ) Org.nr. 556252-1384

Prevas AB:s årsstämma 2017 äger rum den 9 maj 2017.

Årsredovisning 2016 finns tillgänglig tre veckor innan årsstämman på Prevas webbplats.

Separat kallelse till årsstämman offentliggörs i Post och Inrikes Tidningar och på Prevas webbplats.
Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet och VLT.

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008

Produktinloggning