dk  no  en  
sv en dk no

Talare på Produktivitetsdagen 21 september 2017

Ebba Lindsö

Klas Eklund (Key Note Speaker)

Seniorekonom på SEB, skribent och föredragshållare

Klas Eklund har stor kännedom om ekonomi och har skrivit böcker om bland annat ekonomisk tillväxt. Han har gedigen kunskap om klimat, globaliseringen och tekniskt utveckling.

Klas Eklund är en flitig skribent och föredragshållare med närmare 900 publicerade artiklar i tidningar, tidskrifter och antologier. "Vår ekonomi – en introduktion till samhällsekonomin" (Studentlitteratur) är Sveriges mest sålda lärobok i ekonomi och är översatt till bland annat ryska och kinesiska. Han har skrivit debattböcker om budgetunderskottet, skattesystemet, Tobinskatt och ekonomisk tillväxt. Under 2010 deltog han med en biografi över Olof Palme i Bonniers stora satsning "Sveriges statsministrar under 100 år". 2011 gav han ut "Kina: Den nygamla supermakten" (SNS), en bred studie över Kinas ekonomiska och politiska utveckling. Hans senaste bok handlar om innovationspolitik och entreprenörskap; "Ett ramverk för innovationspolitiken. Hur göra Sverige mer entreprenöriellt?" (Samhällsförlaget). Han har dessutom skrivit en deckare - "Läckan" (tillsammans med Karl G Sjödin) - som handlar om insideraffärer och mord i finansdepartementet. Boken filmatiserades och sändes senare som TV-serie.
Klas Eklund är Seniorekonom på SEB, adjungerad professor i Lund samt medlem i Regeringen Reinfeldts Framtidskommission. Mellan 1994 och 2007 var han bankens chefekonom. Klas har varit ledamot av EU-kommissionens Grupp för ekonomisk-politisk analys. Han har också varit vice ordförande i 5e AP-fonden och styrelseledamot i ABB Treasury Center Sweden, ordförande i ESO (expertgruppen för studier i offentlig ekonomi), domare för utmärkelsen Svensk Kvalitet, ledamot av SNS konjunkturråd, styrelseledamot i Carnegiestiftelsen.

Ebba Lindsö

Brinner för att skapa effektiva organistationer och team

Jennie Wilund, Studio Manager

Jennie Wilund, utbildad metallurg från KTH, är en före detta stålkokerska som jobbat på chefsposition i den digitala världen i över femton års tid. Hon har varit med och byggt upp företag från grunden och gjort ett antal framgångsrika resor på bland annat Aftonbladet, Stardoll och Avalanche Studios.

Jennie har gjort de flesta misstag som en chef kan göra. Något som hon själv är mycket stolt och glad över. För utan dessa misstag hade hon aldrig lärt sig det hon idag kan, och själv utvecklat, om effektivt ledarskap och potenta organistationer.

Ebba Lindsö

Underhållsstrategi 4.0

Michael Jansson, Improvement Leader/Förbättringsledare, Löfbergs

Michael Jansson är utbildad underhållstekniker och har bland annat studerat vid Karlstads universitet. Han har stor erfarenhet av underhålls- och förbättringsarbete inom både tillverknings- och livsmedelsindustrin. Han brinner för det praktiska arbetet med ständiga förbättringar och tycker det är viktigt att få med sig hela personalstyrkan i utvecklingsarbetet.

Ett effektivt och förebyggande underhåll är en förutsättning för att Löfbergs ska kunna fortsätta öka sin produktion av kaffe. En ny underhållsstrategi kopplat till ett nytt underhållsystem har bidragit till att Löfbergs effektiviserat sitt underhåll med 45 procent. På endast tre månader.

Jan Stenros

Moving Traceability capabilities to cloud service to support PLCM E2E

Jan Stenros, GPA (Global Process architect) Traceability E2E, EricssonJan Stenros

Globalt standardiserad process för produktionsuppföljning 

Niklas Myrbäck, Senior Manager, Orkla Operations

Med 105 fabriker i 21 länder och kontinuerligt höga krav på kostnadsreduktion i tillverkningen har Orkla sedan 2015 påbörjat implementering av RS Production. I år räknar vi med att omkring en tredjedel av våra fabriker eller knappt 70 % av vår totala fabrikskostnad har installerat systemet.

Vad är utmaningarna med detta arbete i en multilokal koncern, vilka delar i RS Production har vi prioriterat och hur arbetar vi för att varje fabrik skall känna ägarskap och faktiskt utnyttja funktionaliteten till att sänka kostnader?

Fler talare presenteras inom kort.

Våra sponsorer

Wonderware
Wonderware
Wonderware

Prevas

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och tjänster som skapar tillväxt.

info@prevas.se

Kundsupport
Certifierad
ISO 9001:2008

Produktinloggning